Rožná

Graf 1. RTG práškový difrakční záznam verdelitu z albit-lepidolitové zóny pegmatitu, měřeno na přístroji STOE Stadi P. Tabelovaná data viz tabulka 2.