Rožná

Tabulka 1. Chemické analýzy vybraných slíd podle Černý et al. (1995). 1, 2 – muskovit, 3 – trilithionit I, 4 – trilithionit II, 5-9 – trilithionit III, 10 – polylithionit.