Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 10. Struktura tmavší variety vilémovických vápenců, stav 17.6.2005.