Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 11. Štěpný agregát kalcitu pocházející z kalcitové žíly ve vilomovických vápencích, stav 17.6.2005.