Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 15. Povrchové partie lomu jsou tvořeny terra fuscou, která vyplňuje četné pukliny ve vápencích, stav 17.6.2005.