Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 2. Pohled na s. stěnu starého lomu, stav 17.6.2005.