Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 3. Zbytky staré vápenky vedle přístupové cesty těsně pod lomem, stav 17.6.2005.