Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 4. Pohled na starý lom ze vstupní části, stav 17.6.2005.