Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 6. Odkrytí vilémovických vápenců lomovou stěnou, stav 17.6.2005.