Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 7. Lomová suť vilémovických vápenců, stav 17.6.2005.