Sloup – lom „Na bradinách“

Foto 8. Struktura vilémovických vápenců, stav 17.6.2005.