Sloup – lom „Na bradinách“

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 86 (č. B2), lom je zvýrazněn červeným kroužkem.