Sloup – lom „Na bradinách“

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:200 000, list Česká Třebová.