Sobotín - Smrčina

Foto 1. Cesta vedoucí směrem na Skřítek - lom je vpravo od cesty asi 50 m, stav 29.6.2006.

Smrčina - cesta směrem na Skřítek vede těsně nad lomem