Sobotín - Smrčina

Foto 2. Starý zarostlý lom - pohled na vstupní část, stav 29.6.2006.

Smrčina - zarostlý lom