Sobotín - Smrčina

Foto 3. Lom v krupníkovém tělese - spodní část jámy je přístupná po dřevěných schodech, stav 29.6.2006.

Smrčina - zarostlý lom