Sobotín - Smrčina

Foto 4. Lom v krupníkovém tělese - většina stěn je dnes zasucených, stav 29.6.2006.

Smrčina - zasucené lomové stěny