Sobotín - Smrčina

Foto 5. Spodní část lomu v krupníkovém tělese - přístup je po dřevěném schodišti, stav 29.6.2006.

Smrčina - spodní část lomu