Sobotín - Smrčina

Foto 6. Spodní část lomu v krupníkovém tělese - zde je dostatek odkrytých hornin ke studiu, stav 29.6.2006.

Smrčina - spodní část lomu