Sobotín - Smrčina

Foto 7. Nesouvislá zóna aktinolit-tremolitových břidlic - mocnost polohy asi 1 m, stav 29.6.2006.

Smrčina - aktinolit-tremolitová břidlice