Sobotín - Smrčina

Foto 8. Struktura krupníku - v hornině převládá mastek, méně jsou zastoupeny chlorit a amfibol. Stav 29.6.2006.

Smrčina - struktura krupníku