Sobotín - Smrčina

Foto 9. Plošně paralelní stavba tremolitové břidlice, která obsahuje rovněž mastek a chlorit. Stav 29.6.2006.

Smrčina - tremolitová břidlice