Sobotín - Smrčina

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 55 (D1 - E1), lokalita je vyznačena červeným bodem.

Smrčina - turistická mapa