Sobotín - Smrčina

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1: 50 000, list 14-42 Rýmařov, vydal Český geologický ústav, 1996. Legenda: 31 – krupník, 34 – jemně až středně zrnitý amfibolit, 36 – jemně až drobně zrnitá biotitová a muskovit-biotitová rula, 4 – deluviální sedimenty.

Smrčina - geologická mapa