Sobotín - Smrčina

Tabulka 1. Chemické složení hornin z ultrabazického tělesa na Smrčině. 1 - mastková břidlice, 2 - tremolitová břidlice, 3 - chloritová břidlice. Podle Zimák, Novotný (2002).

  1 2 3
SiO2 56,95 53,03 26,02
TiO2 0,08 0,08 0,76
Cr2O3 0,25 0,34 0,02
Al2O3 2,87 3,46 20,50
Fe2O3 0,89 0,69 2,36
FeO 2,47 4,39 9,39
CaO 0,22 10,93 1,45
MgO 30,43 22,94 24,34
MnO 0,04 0,29 0,21
Na2O 0,02 0,12  
P2O5 0,06 0,09 1,19
CO2 0,10 0,10 0,19
H2O 6,11 3,28 12,27
suma 100,49 99,74 98,70