Sobotín - Smrčina

Tabulka 4. Chemické složení amfibolů, bezvodé EDX analýzy. 1 - tremolitová břidlice, 2 - chlorit-aktinolitová břidlice, 3 - chloritová břidlice. Podle Zimák, Novotný (2002).

  1 2 3
SiO2 55,97 56,06 56,49
Al2O3 2,89    
Cr2O3   0,30  
CaO 12,06 12,82 12,45
FeO 5,41 5,58 6,13
MgO 20,40 21,04 20,30
MnO 0,35 0,40 0,38
Na2O 0,40    
suma 97,48 96,20 95,75