Sobotín - Kožušná

Foto 1. Přístupová cesta k lokalitě a vstup do lomu, stav 26.5.2005.