Sobotín - Kožušná

Foto 2. Silně zarostlá lomová stěna, odkryvy hornin jsou bez problémů přístupné, stav 26.5.2005.