Sobotín - Kožušná

Foto 3. Silně zarostlá lomová stěna, odkryvy hornin jsou však bez problému přístupné, stav 26.5.2005.