Sobotín - Kožušná

Foto 4. Biotitové ruly v silně zarostlé lomové stěně v levé části lomu, stav 26.5.2005.