Sobotín - Kožušná

Foto 5. Struktura amfibolitu v lomové stěně, stav 26.5.2005.