Sobotín - Kožušná

Foto 7. Kalcit spolu se zeolity ve výplni puklin, stav 26.5.2005.