Sobotín - Kožušná

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 55 (č. D1), poloha lokality vyznačena červeným kroužkem.