Sobotín - Kožušná

Tabulka 2. Reprezentativní ED analýzy chabazitu-K (analýza číslo 1 až 4), heulanditu-Ca (anal. č. 5 a 6) a stilbitu-Ca (anal. č. 7 až 10) - obsahy oxidů uvedeny v hm. %, přepočet kationů na bázi 72 atomy kyslíku (Zimák et al. 2002).

  chabazit-K heulandit-Ca stilbit-Ca
anal. č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO2 46,04 47,11 42,68 39,87 57,51 58,68 57,09 55,68 57,82 55,36
TiO2 0,38 0,34 - - - - - - - -
Al2O3 15,18 15,36 14,34 13,46 16,65 15,34 15,02 15,42 15,18 14,97
CaO 6,12 6,08 6,72 6,04 6,74 6,48 7,48 7,64 7,51 7,73
MgO - - - 0,58 - - - - - -
SrO - - - - - - - - 0,69 0,64
K2O 9,56 8,6 8,07 7,79 2,61 2,84 0,82 0,86 1,05 1,28
Na2O 0,45 0,33 - - - - - 0,92 - 0,57
suma 77,73 77,82 71,81 67,74 83,51 83,34 80,41 80,52 82,25 80,55
Si 25 25,27 24,97 24,78 27 27,57 27,54 27,04 27,46 27,08
Ti 0,16 0,14 - - - - - - - -
Al 9,72 9,71 9,89 9,86 9,21 8,5 8,54 8,83 8,5 8,63
Ca 3,56 3,5 4,21 4,02 3,39 3,26 3,87 3,98 3,82 4,05
Mg - - - 0,54 - - - - - -
Sr - - - - - - - - 0,19 0,18
K 6,62 5,89 6,02 6,18 1,56 1,7 0,5 0,53 0,64 0,8
Na 0,47 0,34 - - - - - 0,87 - 0,54
TSi 0,72 0,72 0,72 0,72 0,75 0,76 0,76 0,75 0,76 0,76