Štěpánovice u Tišnova

Foto 3. Struktura předdevonských hornin tzv. tišnovských brunidů - mají charakter deformovaných granitoidů, stav 31.3.2005.