Štěpánovice u Tišnova

Foto 4. Struktura devonských obalových hornin - fylity, stav 31.3.2005.