Štěpánovice u Tišnova

Foto 5. Hydrotermální barytová žíla v devonských vápencích, stav 31.3.2005.