Štěpánovice u Tišnova

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 85 (C1), lokalita vyznačena červeným kroužkem.