Švařec - Cumberk

Foto 2. Propadlé důlní dílo v lese nad silnicí, stav 19.7.2005.