Švařec - Cumberk

Foto 4. Drobné haldy jako pozůstatek těžby, v lese nad silnicí, stav 19.7.2005.