Švařec - Cumberk

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 50 (F1), lokalita označena červeným křížkem.