Švařec - Cumberk

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:200 000, list Česká Třebová.