Švařec - Cumberk

Obrázek 1. Topografický náčrt pozůstatků po dolování ve štěpánovském revíru (převzato Houzar a Malý, 2002). Význam čísel je uveden v textu.