Svobodné Heřmanice

Foto 2. Pohled na zatopený lom, stav 28.6.2005.