Svobodné Heřmanice

Foto 5. Jílové břidlice moravického souvrství, stav 28.6.2005.