Svobodné Heřmanice

Foto 6. Struktura jílové ("štípatelné") břidlice moravického souvrství, stav 28.6.2005.