Svobodné Heřmanice

Foto 7. Struktura gravelitu, stav 28.6.2005.