Svobodné Heřmanice

Foto 8. Křemen-kalcitová žilka s drobnou dutinkou, stav 28.6.2005.