Svobodné Heřmanice

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 59 (B1), lokalita označena šipkou.