Únanov (u Znojma)

Foto 4. Těžba na ložisku, bagrování kaolinitových horizontů, stav 25.8.2005.